Pešky po Štětsku

Pešky na Štětsku

PO ŽLUTÉ DO SKAL

Žlutá turistická trasa začíná na labském nábřeží u přístaviště výletní lodi Porta Bohemica. Trasa nás vede po malebném labském břehu na Husovo náměstí ke kostelu sv. Šimona a Judy z roku 1784 s farou a freskami známého barokního malíře Josefa Kramolína. Dále pokračujeme přes Nové náměstí v centru města, po pěší zóně okolo informačního centra do Bezručových sadů. Zde se, na místě bývalého hřbitova, nachází novorománská kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1850. Z Bezručových sadů vyrazíme směrem ke Stračí, obce cca 1 km jihovýchodně od Štětí. Zde si můžeme všimnout statků z pol. 19. století, studánky na návsi nebo kaple sv. Josefa z roku 1818. Projdeme Stračím a pokračujeme dále žlutou stezkou k místu zvanému „Pod Špičákem“. Zde je možno odbočit doleva a po cca 700 m dojdeme na čedičový vrch Špičák (281 m) s krásným výhled na Štětí a okolní vesnice. Po návratu na žlutou nás trasa dovede k tzv. „Mariánské kapli“, které se dříve říkalo „U krásného obrázku“ a v minulosti se k ní konávala procesí. Dalším zastavením na této turistické trase je opět kaple, tentokrát kaple „Hraběcí“. Ta byla postavena roku 1720 na místě kde poddaní ze Snědovic zavraždili svého krutého pána Johanna Wratislava Claryho. U Hraběcí kaple odbočíme vlevo a po příjemné lesní cestě dojdeme k místu nazvanému Mordloch, uměle vytesané jeskyni s pověstí o úkrytu lapků v období třicetileté války. Naproti vchodu do jeskyně se nachází skalní útvar Sedm chlebů,který tvarem připomíná sedm na sebe navršených bochníků chleba. Po žluté turistické trase pak pokračujeme krásnou přírodou Kokořínska až k místu zvanému Had. Tato krásná skalní plastika je dílem význačného českého sochaře, Myslbekova předchůdce, Václava Levého, který zde pobýval v I. polovině 40. let 19. století. Odtud můžeme dále pokračovat po žluté nebo modré trase na kterých nás určitě zaujmou místa jako Harfenice či jeskyně Máří Magdalény, další skalní plastiky Václava Levého a od nich nás cesta dovede do obcí Želízy nebo Liběchov. Lze se také vydat od Hada po modré trase na opačnou stranu do obce Tupadly.

(Informace jsou čerpány ze stránek stetsko.cz.)


Cyklobusem do Českého středohoří a Podřipska

Cyklobusem do Českého středohoří a Podřipska

Cyklobus bude v provozu od 1. června do 7. září 2014.

Těšit se můžete na tradiční sobotní a nedělní výlety. Nově jsou zavedené středeční trasy (na objednání).

Hlavní nástupní stanice

Cíle a další zastávky


PODŘIPSKÝ MOTORÁČEK

Cyklobusem do Českého středohoří a Podřipska

Podřipský motoráček zahájí své letošní vyjížďky v sobotu 7. června. Pravidelně bude jezdit každou sobotu až do 6. září (kromě 21. 6.). Na nedělní výlet nás sveze 3. a 10. srpna.

Zastávky Podřipského motoráčku:


Cyklobusem a Cyklovláčkem - jízdní řády

Tento způsob vyžití a zábavy je určen především pro aktivní jednotlivce i rodiny s dětmi. Z každé zastávky, kde cyklobus zastaví, je možné vyrazit za některým z doporučovaných cílů, jako jsou například hrady, zámky, přírodní rezervace.

Ten, kdo preferuje pěší turistiku rozhodně nepřijde zkrátka. Všechny trasy jsou přehledně značené. Je možné i plně využít populární styl chůze Nordic Walking.

Cyklobus - jízdní řád

Cyklobus - jízdní řády

Podřipský motoráček - jízdní řád

Podřipský motoráček - jízdní řády


Lodí

Lodí

Osobní lodní doprava na trase Ústí n. Labem – Horní Počáply, která je v provozu od začátku dubna do konce října. Přístaviště se nachází v klidové zóně města Štětí.


Románský hrad a ochutnávka vín v Roudnici nad Labem

Nabídka roudnického hradu:

Prohlídka základů původního románského hradu z 12. století, prezentace města a zámku, ochutnávka 2 vzorků (á 1 dcl) roudnických vín Lobkowiczkého zámeckého vinařství, a to vše v jednom balíčku. Navíc představeno portfolio a historie Lobkowiczkého zámeckého vinařství a malá expozice vinařství.

Termíny prohlídek románského hradu 2014 (zahájení sezony 19. dubna 2014):

V případě zájmu další prohlídky po předchozí rezervaci přes mail nebo telefonicky.


Mělník

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině. Toto starobylé královské věnné město je centrem zemědělského kraje a proslavilo se především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní. Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru. Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámu sv. Petra a Pavla. Návštěvníky Mělníka přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří.

Mělník


Kokořín a Kokořínsko

Hrad Kokořín se vypíná v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. Velmi přitažlivou krajinu Kokořínska tvoří zajímavé skalní útvary, lesní porost, tůně, vzácné rostliny a živočichové, divoká kaňonovitá údolí, historické památky, lidové stavby. Krajina byla v roce 1976 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko.

Kokořín